Encyklopedycznie

Encyklopedycznie
Spis treści

Australia – inaczej Związek Australijski, Commonwealth of Australia – to kraj położony na półkuli południowej , obejmujący najmniejszy kontynent świata, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym . Australia nie posiada granic lądowych z żadnym państwem, ale ma sąsiadów poprzez morza. Od północy są to: Indonezja , Timor Wschodni i Papua-Nowa Gwinea ; na północnym wschodzie: Wyspy Salomona , Vanuatu oraz Nowa Kaledonia ; na południowym wschodzie: Nowa Zelandia . Australia jest jedynym państwem, które jest również kontynentem I stanowi szóste pod względem wielkości państwo świata.

Australia jest członkiem ONZ , Wspólnoty Narodów , G20 , OECD , ANZUS , APEC , Pacific Islands Forum oraz WTO .

Australia jest określana jako kraj wysoko rozwinięty: charakteryzuje się porównywalnie bardzo dobrą jakością życia, opieką zdrowotną, długą średnią długością życia mieszkańców (kobiety żyją średnio 83 lata, mężczyźni: 77 lat), wysokim wykształceniem mieszkańców, dużą swobodą w działalności gospodarczej, itd.

Jednym słowem, żyje się tu dobrze, przykładowo bezrobocie w październiku 2011 szacowane było na poziomie 5.3%. (dane z Australian Bureau of Statistics)

W 2021 roku mamy wynik 4.6% - zawsze aktualne dane są tutaj: bezrobocie w Australii

Ludność Australii to społeczeństwo wielokulturowe, przede wszystkim ze względu na stosunkowo krótką historię I migrację ludności praktycznie z całego świata.

Podążając za encyklopedycznymi danymi:

 • Stolica – Canberra
 • Ustrój polityczny – Monarchia Konstytucyjna
 • Głowa Państwa – Krolowa Elżbieta II
 • Gubernator Generalny – Quentin Bryce
 • Premier Rządu Julia Gillard - sprawdź kto jest dzisiaj dzień dzisiejszy
 • Język urzędowy – angielski
 • Hymn – „Advance Australia Fair”
 • Powierzchnia – 7 682 300 **7 692 024 **km² (wg. Geoscience Australia )
 • Podział administracyjny – 6 stanów i 2 terytoria federalne posiadające autonomię (Wiktoria, Nowa Południowa Walia, Queensland, Terytorium Północne, Australia Zachodnia, Australia Południowa)
 • Liczba ludności – 22,849,200 (dane z czerwca 2012) – źródło ( Australian Bureau of Statics )
 • Gęstość zaludnienia- ok 3 os/km2
 • Jednostka monetarna – dolar australijski AUD
 • Strefa czasowa – UTC od +8 do +11 – zimą, UTC od +9 do +12 – latem
 • Domena internetowa – .au
 • Numer kierunkowy – +61

Herb państwowy

Nadał Australii w 1912 roku król Jerzy V. Sześciopolową tarczę z herbami stanów, otoczonymi bordiurą gronostajową podtrzymują kangur i struś emu. Nad nią, na niebiesko-złotym zawoju, umieszczona jest siedmioramienna złota gwiazda. Za tarczą i trzymaczami umieszczone są kwitnące gałęzie australijskiej akacji. Pod tarczą wstęga z napisem nazwy państwa.

Ciekawostka: podobno obydwa zwierzęta symbolizujące Australię – struś i emu należą do nielicznej grupy zwierząt niepotrafiących chodzić do tyłu, dlatego widnieją jako metafora Australii – “nigdy do tyłu, zawsze do przodu” – “Advance Australia” - do niedawna dewiza kraju.

Hymn państwowy

Brytyjski hymn królewski God Save the Queen pozostał hymnem Australii aż do roku 1984 r., kiedy to hymnem narodowym została patriotyczna pieśń _Advance Australia Fair (Naprzód, Piękna Australio). S_łowa i muzykę napisał Peter Dodds McCormick. Po raz pierwszy pieśń tę wykonano w dniu św. Andrzeja w 1878 roku w Sydney, więc do 1984 roku w Australii obowiązywały dwa hymny – królewski i narodowy.

Gospodarka

Australia to kraj wysoko rozwinięty. Głównymi źródłami dochodu jest rolnictwo I przemysł wydobywczy. Kraj ten znajduje się również w czołówce, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej. Ciekawostką jest fakt, że Australia nie posiada żadnej elektrowni atomowej i ponieważ w mediach nie toczy się na ten temat żadna dyskusja, nie jest tym zainteresowana.

Ustrój polityczny

Australia jest członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów , zachowującym w aktach prawnych nazwę dominium . Ustrojem politycznym jest formalnie federacyjna monarchia konstytucyjna z dwuizbowym parlamentem. Konstytucja z 1900 (z późniejszymi zmianami); głową państwa jest Królowa Australii (obecnie Elżbieta II ) reprezentowana przez gubernatora generalnego. Tytuł Królowej Australii został nadany panującemu monarsze brytyjskiemu w 1971 przez australijski parlament.

Praktycznie głową państwa jest gubernator generalny Australii (obecnie Quentin Bryce ), reprezentujący królową Australii Elżbietę II . Premierem Australii jest Julia Gillard . Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament , wyłaniany w wyborach powszechnych: Senat o kadencji sześcioletniej, liczący 76 senatorów : po 12 przedstawicieli każdego stanu i po 2 przedstawicieli Terytorium Północnego i Australijskiego Terytorium Stołecznego (co 3 lata połowa składu jest odnawiana) oraz Izba Reprezentantów o kadencji trzyletniej, licząca 150 deputowanych, wybieranych proporcjonalnie do liczby ludności; system wyborczy do Senatu jest mieszany.

Władzę wykonawczą sprawuje rząd formalnie pod przewodnictwem gubernatora generalnego, a faktycznie z premierem na czele, powołany przez gubernatora generalnego w imieniu królowej i odpowiedzialny przed Izbą Reprezentantów; do wyłącznej kompetencji władz federalnych należą sprawy: obrony, polityki zagranicznej, handlu zagranicznego i imigracji.

Prawa wyborcze (ograniczone cenzusami osiadłości) przysługują obywatelom, którzy ukończyli 18 lat.

Wybory w Australii są obowiązkowe dla wszystkich obywateli, kara za nieoddanie ważnego głosu wynosi $50. Według przepisów wyborczych obywatel zobowiązany jest oddać ważny głos. Głosowanie jest tajne.

Wymiar sprawiedliwości sprawują: Federalny Sąd Najwyższy , Sąd Federalny (sprawy gosp. i bankructwa), Australijski Sąd Rodzinny oraz stanowe sądy najwyższe i sądy jednostek terytorialnych.

Każdy stan ma własną konstytucję, dwuizbowy organ ustawodawczy (z wyjątkiem Queenslandu, gdzie istnieje parlament jednoizbowy) i rząd stanowy; na czele stanów stoją gubernatorzy mianowani przez monarchę bryt. na wniosek rządu Australii; stany dzielą się na hrabstwa, okręgi i miasta (z organami samorządowymi radami municypalnymi).

(za WIKIPEDIA)