Encyklopedycznie

Encyklopedycznie

Australia – inaczej Związek Australijski, Commonwealth of Australia – to kraj położony na  półkuli południowej , obejmujący najmniejszy kontynent świata, wyspę  Tasmanię  i inne znacznie mniejsze wyspy na  Oceanie Indyjskim  i  Spokojnym . Australia nie posiada granic lądowych z żadnym państwem, ale ma sąsiadów poprzez morza. Od północy są to:  IndonezjaTimor Wschodni  i  Papua-Nowa Gwinea ; na północnym wschodzie:  Wyspy SalomonaVanuatu  oraz  Nowa Kaledonia ; na południowym wschodzie:  Nowa Zelandia . Australia jest jedynym państwem, które jest również kontynentem I stanowi szóste pod względem wielkości państwo świata.

Australia jest członkiem  ONZWspólnoty NarodówG20OECDANZUSAPECPacific Islands Forum  oraz  WTO .

Australia jest określana jako kraj wysoko rozwinięty: charakteryzuje się porównywalnie bardzo dobrą jakością życia, opieką zdrowotną, długą średnią długościa życia mieszkańców (kobiety żyją średnio 83 lata, mężczyźni: 77 lat), wysokim wykształceniem mieszkańców, dużą swobodą w działalności gospodarczej, itd.

Jednym słowem, żyje się tu dobrze, przykładowo bezrobocie w październiku 2011 szacowane było na poziomie 5.3%. (dane z Australian Bureau of Statistics)

Ludność Australi to społeczeństwo wielokulturowe, przede wszystkim ze względu na stosunkowo krótką historię I migracę ludności praktycznie z całego świata.

Podążajac za encyklopedycznymi danymi:

 • Stolica – Canberra
 • Ustrój polityczny – Monarchia Konstytucyjna
 • Głowa Państwa – Krolowa Elżbieta II
 • Gubernator Generalny – Quentin Bryce
 • Premier Rządu  Julia Gillard
 • Język urzędowy – angielski
 • Hymn – „Advance Australia Fair”
 • Powierzchnia – 7 682 300 **7 692 024 **km² (wg. Geoscience Australia )
 • Podział administracyjny – 6 stanów i 2 terytoria federalne posiadające autonomię (Wiktoria, Nowa Południowa Walia, Queensland, Terytorium Północne, Australia Zachodnia, Australia Południowa)
 • Liczba ludności – 22,849,200 (dane z czerwca 2012) – źródło ( Australian Bureau of Statics )
 • Gęstość zaludnienia- ok 3 os/km2
 • Jednostka monetarna – dolar australijski AUD
 • Strefa czasowa – UTC od +8 do +11 – zimą, UTC od +9 do +12 – latem
 • Domena internetowa – .au
 • Numer kierynkowy – +61

Flaga: tylko zdjecie

Herb państwowy nadał Australii w 1912 roku król Jerzy V. Sześciopolową tarczę z herbami stanów, otoczonymi bordiurą gronostajową podtrzymują kangur i struś emu. Nad nią, na niebiesko-złotym zawoju, umieszczona jest siedmioramienna złota gwiazda. Za tarczą i trzymaczami umieszczone są kwitnące gałęzie australijskiej akacji. Pod tarczą wstęga z napisem nazwy państwa.

Ciekawostka: podobno obydwa zwierzęta symbolizujące Australię – struś i emu należa do nielicznej grupy zwierząt niepotrafiących chodzić do tyłu, dlatego widnieją jako metafora Australii – “nigdy do tyłu, zawsze do przodu” – “Advance Australia”- do niedawna dewiza kraju.

Hymn państwowy: Brytyjski hymn królewski God Save the Queen pozostał hymnem Australii aż do roku 1984 r., kiedy to hymnem narodowym została patriotyczna pieśń _Advance Australia Fair (Naprzód, Piękna Australio). S_łowa i muzykę napisał Peter Dodds McCormick. Po raz pierwszy pieśń tę wykonano w dniu św. Andrzeja w 1878 roku w Sydney, więc do 1984 roku w Australii obowiązywały dwa hymny – królewski i narodowy.

**Gospodarka: **Australia to kraj wysoko rozwinięty. Głównymi źródłami dochodu jest rolnictwo I przemysł wydobywczy. Kraj ten znajduje się również w czołówce, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej. Ciekawostką jest fakt, że Australia nie posiada żadnej elektrowni atomowej i  ponieważ w mediach nie toczy się na ten temat żadna dyskusja, nie jest tym zainteresowana.

**Ustrój polityczny:**Australia jest członkiem  brytyjskiej Wspólnoty Narodów , zachowującym w aktach prawnych nazwę  dominium . Ustrojem politycznym jest formalnie federacyjna  monarchia konstytucyjna z dwuizbowym parlamentem.  Konstytucja  z  1900  (z późniejszymi zmianami);  głową państwa  jest  Królowa Australii  (obecnie  Elżbieta II ) reprezentowana przez  gubernatora  generalnego. Tytuł Królowej Australii został nadany panującemu monarsze brytyjskiemu w 1971 przez australijski parlament.

Praktycznie głową państwa jest  gubernator generalny Australii  (obecnie  Quentin Bryce ), reprezentujący  królową Australii   Elżbietę II . Premierem Australii jest  Julia GillardWładzę ustawodawczą  sprawuje dwuizbowy  parlament , wyłaniany w wyborach powszechnych:  Senat  o  kadencji  sześcioletniej, liczący 76  senatorów : po 12 przedstawicieli każdego  stanu  i po 2 przedstawicieli  Terytorium Północnego  i  Australijskiego Terytorium Stołecznego  (co 3 lata połowa składu jest odnawiana) oraz  Izba Reprezentantów  o kadencji trzyletniej, licząca 150 deputowanych, wybieranych proporcjonalnie do liczby ludności; system wyborczy do Senatu jest mieszany.

Władzę wykonawczą  sprawuje  rząd  formalnie pod przewodnictwem gubernatora generalnego, a faktycznie z  premierem  na czele, powołany przez gubernatora generalnego w imieniu królowej i odpowiedzialny przed Izbą Reprezentantów; do wyłącznej kompetencji władz federalnych należą sprawy: obrony, polityki zagranicznej, handlu zagranicznego i imigracji.

Prawa wyborcze (ograniczone cenzusami osiadłości) przysługują obywatelom, którzy ukończyli 18 lat.

Wybory w Australii są obowiązkowe dla wszystkich obywateli, kara za nieoddanie ważnego głosu wynosi 50$. Według przepisów wyborczych obywatel zobowiązany jest oddać ważny głos. Głosowanie jest tajne.

Wymiar sprawiedliwości sprawują:  Federalny Sąd Najwyższy , Sąd Federalny (sprawy gosp. i bankructwa), Australijski Sąd Rodzinny oraz stanowe sądy najwyższe i sądy jednostek terytorialnych.

Każdy stan ma własną konstytucję, dwuizbowy organ ustawodawczy (z wyjątkiem Queenslandu, gdzie istnieje parlament jednoizbowy) i rząd stanowy; na czele stanów stoją gubernatorzy mianowani przez monarchę bryt. na wniosek rządu Australii; stany dzielą się na hrabstwa, okręgi i miasta (z organami samorządowymi radami municypalnymi).

(za WIKIPEDIA)